Website Building Application

Szkoła Śpiewu Dźwiękodzieło® jest formą nauki i dobrej, kulturalnej rozrywki dla dzieci i młodzieży. Kompleksowo podchodzimy do zajęć wokalnych, włączając w nie pracę nad emisją głosu, prawidłowym oddechem oraz dykcją. Zajęcia prowadzone są

w kameralnych grupach, podzielonych wg wieku i możliwości wokalnych uczniów. Istotnym elementem procesu kształcenia w naszej szkole jest możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i sprawdzenia się uczniów, podczas częstych koncertów na dużej scenie.


Chcemy wykraczać poza stereotypowe formy nauczania muzyki, stawiając na pierwszym miejscu ukształtowanie w naszych uczniach odpowiedniej wrażliwości muzycznej.


Dźwiękodzieło prowadzi także indywidualne lekcje śpiewu online dla dzieci, młodzieży

i dorosłych.


Co wyróżnia Dźwiękodzieło:


•nauka pracy z mikrofonem i wokalnymi procesorami efektów

•profesjonalne nagrania audio/video

•indywidualnie przygotowywane podkłady muzyczne

•możliwość pracy z zawodowym akompaniatorem

•współpraca z koncertującymi wokalistami i muzykami

•małe grupy lekcyjne


Zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum Kultury w Siechnicach i Św. Katarzynie.

®